Đối tác - YẾN SÀO SƠN LƯƠNG - YẾN SÀO NINH THUẬN

Đối tác

1. Tháp Chăm Po Klong Garai

   Địa chỉ: đường Bác Ái, phường Đô Vinh, TP.Phan Rang - Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận

2. Khu Du Lịch Hang Rái - Vườn Quốc Gia Núi Chúa

   Địa chỉ: Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

3. Cửa hàng Lương Thực - Thực Phẩm số 9

   Địa chỉ: 210 Thống Nhất, phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận