Các nhà yến của công ty - YẾN SÀO SƠN LƯƠNG - YẾN SÀO NINH THUẬN

Các nhà yến của công ty

 

Nhà yến Cà Đú

 

Nhà Yến Khánh Hải

 

Nhà yến Mỹ Hải

 

Nhà Yến Long Bình