Các nhà yến thi công và chuyển giao công nghệ - YẾN SÀO SƠN LƯƠNG - YẾN SÀO NINH THUẬN

Các nhà yến thi công và chuyển giao công nghệ

Các nhà yến, công ty đã thi công và chuyển giao công nghệ:

- Nhà yến ở Chợ Lầu: Bắc Bình - Bình Thuận.

- Nhà yến ở Phan Điền: Bắc Bình - Bình Thuận.

- Nhà yến ở Phú Hài: TP. Phan Thiết - Bình thuận

- Nhà yến ở ngã ba Gộp: Hàm Liêm - Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận.

- Các nhà yến ở hồ sông Trâu: Thuận Bắc - Ninh Thuận.

- Các nhà yến ở ngã năm Phủ Hà: Phước Mỹ - TP. Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận.

- Các nhà yến ở xã Hộ Hải: Ninh Hải - Ninh Thuận

- Các nhà yến ở Sơn Hải: Phước Dinh - Ninh Thuận

Và một số nhà yến khác tại miền Đông Nam Bộ và miền Nam

Một số hình về thi công và chuyển giao công nghệ:

 

 

 

 

 


Tuyển dụng khác